<a href=ขุนศึกเล็ก ยูฟ่าบูมเด็กเซียน VS พลอยรุ่งเพชร เงาะบางกะปิ|ศึกมวยไทยพันธมิตร">

ขุนศึกเล็ก ยูฟ่าบูมเด็กเซียน (แดง) ชนะTKO พลอยรุ่งเพชร เงาะบางกะปิ ยกที่3 ”ศึกมมวยไทยพันธมิตร สนามมวยกองทัพอากาศ (21พย65)...

ดูคลิป

Share
VS พลอยรุ่งเพชร เงาะบางกะปิ|ศึกมวยไทยพันธมิตร&url=https://www.highlightmuay.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a2/%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a2/%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%9f%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87-2/">TWITTER ขุนศึกเล็ก ยูฟ่าบูมเด็กเซียน VS พลอยรุ่งเพชร เงาะบางกะปิ|ศึกมวยไทยพันธมิตร">LINKEDIN
MORE
LESS