ถิรชัย ศิษย์หมอเส็ง vs เอ็ม คนตัวลาย เจเอ็มบ๊อกซิ่งยิม |The Fighter World Boxing

ถิรชัย ศิษย์หมอเส็ง [แดง] ชนะคะแนน เอ็ม คนตัวลาย เจเอ็มบ๊อกซิ่งยิม The Fighter World Boxing วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม...

ดูคลิป

Share